شهادت امام نقی(ع)

شهادت مظلومانه امام مظلوم حضرت علی النقی (ع) تسلیت ....

 

عکس شهادت امام نقی

 

در بین خلفای معاصر امام نقی (ع)، متوکل که امام (ع) را به سامرا آورد، مستبدترین است. متوکل به خصوص علیه شیعیان سختگیری خاصی داشت. به دستور او مزار امام حسین(ع) در کربلا را تخریب کردند و مدتی رویش کشاورزی کردند بلکه آثار این مزار مطهر از بین برود. مثل همه موارد مشابه، این شدت عمل ها نتیجه عکس داد و شیعیان در زیارت کربلا مصرتر شدند. متوکل این بار قانونی وضع کرد که هر کس به زیارت کربلا می رود، مثل گذرنامه، نیاز به قطع یک عضو دارد. انتخاب را هم به عهده خود افراد گذاشت که یک دست یا پایشان را برای قطه بدهند و بروند. ( "مقاتل الطابیین" )

حکومت 15 ساله این آدم با دوره امام نقی (ع) معاصر بود. او در تمام این مدت امام را آزار داد، آن حضرت را به مجالس شراب خودش می آورد، امام (ع) را مجبور می کرد تا دنبال اسبش پیاده بیاید و... مسعودی در "مروج الذهب" مجلسی را گزارش می کند که متوکل در وسط عیش و نوش، می گوید مجلس مطرب کم دارد و می فرستد تا امام نقی (ع) را بیاورند تا برایشان آواز بخواند. امام (ع) می آید و شعری 9 بیتی هم می خواند. منتها این شعر، مضمونش در وعظ و نصیحت و یادآوری مرگ و آخرت است. مسعودی می گوید چنان این موعظه در بین درباری ها اثر کرد که شیشه های شراب را شکستند.

/ 1 نظر / 48 بازدید