نقی آفتاب در حصار 12 ... یا علی النقی الهادی (ع) مدد

 صدای گریه بلند بود صدای ضجه ...

نه فقط فقرا که همه آمده بودند. چشیده بودند محبت محمد بن علی را .

کمکشان بود در دین و دنیایشان .

امام را از مدینه می بردند.

شهر یک پارچه ضجه بمی زد.

 

یا علی النقی الهادی (ع)

 

نقی آفتاب در حصار 12

/ 0 نظر / 19 بازدید