نقی آفتاب در حصار (13) چرا به امام نقی توهین می شود ؟!

 همراه سی صد نفر مامور شد برای آوردن امام علی النقی الهادی (ع) از مدینه.

در طول راه با یار امام بحث می کرد، می گفت:

«مگر علی بن ابی طالب نگفته، هیچ زمینی خالی از قبرستان نیست، اگر هم باشد، به زودی قبرستان می شود.

پس گورستان این بیابان بی آب و علف کجاست؟ »

میان راه، وسط تابستان، برف سنگینی شروع شد.

امام و یارانش لباس گرم آورده بودند.

ماموران اما از سرما تلف شدند و همان جا شد گورستانشان.

 نقی آفتاب در حصار 13

 

-چرا به امام نقی (ع) و مقدسات توهین می شود؟!

/ 0 نظر / 19 بازدید