امام نقی (ع) غریب تر از غریب الغرباء .... آفتاب در حصار 2

اطراف مدینه، روستای صریا، ماه رجب، خانه ی امام جواد (ع) ، نوازد متولد شد.

امام جواد (ع) پسرش را در آغوش گرفت. اذان و اقامه را در گوش خواند.

سرش را تراشید و هم وزن موهای سرش نقره صدقه داد.

نامش را علی گذاشت و به رسم عرب، کنیه ابوالحسن ثالث را به او داد.

تا هم کنیه پدرانش امام رضا (ع) و امام موسی (ع) باشد و هم نا جدش امیرالمونین (ع) و زین العابدین (ع)

 

به منظور گسترش  عکس ها در فضای مجازی

بر روی  عکس  کــلــیــک کنید

نقی ، امام نقی ، آفتاب در حصار 2

نقی زیباترین نام جهان است ...

/ 0 نظر / 22 بازدید