نقی آفتاب در حصار 18

 

لبیک یا نقی (ع)

 

علی پسر مهرزیار از اهواز امده بود سامرا؛ خبرهایی از جانشین امام جواد به او رسیده بود. اول شک کرد که او امام باشد ولی وقتی حکت لباس گرم پوشیدنش را فهمید.

با خودش گفت: «خودش است! بروم یک سوال از او بپرسم»

رفت جلو. امام برگشت. چهره پوشش را برداشت. جواب سوالی را که می خواست بپرسد، داد. فهمید امامش کیست.

 عکس امام نقی (ع)

/ 1 نظر / 25 بازدید
هانیه

یاامام نقی(ع) ای کاش ماهم میدونستیم امامون واقعا کیان؟ ممنون که به وبم سرزدی بازم سر بزن ممنون.بیشتر اوقات سعی میکنم به وبتون سربز