یا علی (ع) مدد ...

القدس لنا ...

 

دیده بگشا ای به شهد مرگ نوشینت رضا

دیده بگشا بر عدم، ای مستی هستی فزا

دیده بگشا ای پس از سوءالقضا حسن القضا

دیده بگشا از کرم، رنجور دردستان، علی!

بحر مروارید غم، کَنجور مردستان، علی!

 

دیده بگشا رنج انسان بین و سیل اشک و آه

کِبر پَستان بین و جام جهل و فرجام گناه

تیر و ترکش، خون و آتش، خشم سرکش، بیم چاه

دیده بگشا بر ستم؛ بر این فریبستان، علی!

شمع شب‌های دژم، ماه غریبستان، علی!

 

دیده بگشا! نقش انسان ماند با جامی تَهی

سوخت لاله، مُرد لیلی، خشک شد سَرو سَهی

زآ گهی مان جهل ماند و جهل ماند از آگهی

دیده بگشا ای صنم، ای ساقی مستان، علی!

تیره شد از بیش و کم آیینۀ هستان، علی!

(استاد علی معلم دامغانی)

 

غزه

 

" اللهم عجل لویک الفرج "

 

مرگ بر اسرائیل ... مرگ بر مدعیان حقوق بشر 

 

غزه در خون

 

وظیفه مون یادمون نره ....

 

 

 

امکان کمک رسانی آنلاین به مردم غزه 

/ 0 نظر / 22 بازدید